0
سبد خرید خالیست.

لابی من

۰ تومان

بیمه، بازرسی، هزینه رفت و آمد و سایر هزینه های نیروهای ارسالی به عهده شرکت می باشد.
تمامی نیروها زیر نظر نیروی محترم انتظامی و مجهز به لوازم و ادوات حفاظتی می باشند.
ارائه تضمین مالی لوازم حفاظت شده بعد از بازدید سرهنگ نیروی انتظامی و تایید تعداد نفرات مورد نیاز صورت می پذیرد.

preloader