0
سبد خرید خالیست.

درب پارکینگ

automatic-door

در ساختمانها دربهای ورودی از اهمیت بالایی برخوردارند و خرابی و آسیب آنها به علت مسائل امنیتی جزء اولویت هر مدیری در مجموعه خویش می باشد.
شرکت آس با سرویس و نگه داری دوره ای دربهای ورودی ساختمان (ورودی نفر و پارکینگ ) کنترل کیفی جک دربهای ورودی و سنسورها، سرویس موتور دربهای کر کره ای، سرویس و تنظیم ارام بندها و تنظیم قفلهای دربهای ورودی، طول عمر تجهیزات مکانیکی دربهای ساختمان را افزایش داده و مانع از آسیبهای داخلی و دوره ای می شود.

درب اتوماتیک شیشه ای

تعویض ریل : 300 هزار تومان

تعمیر برد ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 200 تا 800 هزار تومان

تعمیر لنگر ها : 180 هزار تومان

تعویض یا تعمیر چشمی ها : 100 تا 280 هزار تومان

تعویض یا تعمیر موتور ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 200 تا 500 هزار تومان

عیب یابی : 80 هزار تومان

 

جک پارکینگ

تعمیر بازوها ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 100 تا 550 هزار تومان

تعمیر یا تعویض چشمی ها : 100 هزار تومان

تعمیر برد ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 130 تا 400 هزار تومان

تعمیر میل ماردون ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 150 تا 300 هزار تومان

تعویض موتور : 180 هزار تومان

تعویض چرخ دنده خورشیدی  گیربکس : 220 هزار تومان

عیب یابی : 80 هزار تومان

 

درب ریلی پارکینگ

تعویض هر  چرخ : 150 هزار تومان

تعویض دنده شانه ای : متری 100 هزار تومان

تعمیر موتور : 150 تا 300 هزار تومان

عیب یابی : 80 هزار تومان

تعمیر یا تعویض چشمی ها : 100 هزار تومان

 

درب کرکره ای اتوماتیک هوشمند

تعمیر یا تعویض موتور ساید : 240 هزار تومان

تعمیر یا تعویض موتور توبولار : 180 هزار تومان

تعمیر یا تعویض برد : 100 هزار تومان

تعمیر یا تعویض ریل : 100 هزار تومان

تعمیر یا تعویض اندکپ و یاتاقان : 150 هزار تومان

preloader