0
سبد خرید خالیست.

درب پارکینگ

automatic-door

درب پارکینگ

در ساختمان ها درب های ورودی از اهمیت بالایی برخوردارند و خرابی و آسیب آنها به علت مسائل امنیتی جزء اولویت هر مدیری در مجموعه خویش می باشد.

رایج ترین خدمات درب اتومات شرکت آس :

 • سرویس و نگهداری دوره ای درب های ورودی ساختمان ( ورودی نفر و پارکینگ )
 • کنترل کیفی جک درب های ورودی و سنسورها
 • سرویس موتور درب های کر کره ای
 • سرویس و تنظیم ارام بندها
 • تنظیم قفل های درب های ورودی

خدمات درب پارکینگ اتوماتیک شیشه ای

 1. تعویض ریل : 300 هزار تومان
 2. تعمیر برد ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 200 تا 800 هزار تومان
 3. تعمیر لنگرها : 180 هزار تومان
 4. تعویض یا تعمیر چشمی ها : 100 تا 280 هزار تومان
 5. تعویض یا تعمیر موتور ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 200 تا 500 هزار تومان
 6. عیب یابی و سرویس درب اتومات : 80 هزار تومان

خدمات تعمیر و سرویس جک درب پارکینگ

 1. تعمیر بازوها ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 100 تا 550 هزار تومان
 2. تعمیر یا تعویض چشمی ها : 100 هزار تومان
 3. تعمیر برد ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 130 تا 400 هزار تومان
 4. تعمیر میل ماردون ( با توجه به برند و نوع قطعه مورد نیاز ) : 150 تا 300 هزار تومان
 5. تعویض موتور : 180 هزار تومان
 6. تعویض چرخ دنده خورشیدی گیربکس : 220 هزار تومان
 7. عیب یابی و سرویس درب اتومات : 80 هزار تومان

خدمات درب ریلی

 1. تعویض هر  چرخ : 150 هزار تومان
 2. تعویض دنده شانه ای : متری 100 هزار تومان
 3. تعمیر موتور : 150 تا 300 هزار تومان
 4. عیب یابی : 80 هزار تومان
 5. تعمیر یا تعویض چشمی های درب پارکینگ : 100 هزار تومان

خدمات درب کرکره ای اتوماتیک هوشمند

 1. تعمیر یا تعویض موتور ساید : 240 هزار تومان
 2. تعمیر یا تعویض موتور توبولار : 180 هزار تومان
 3. تعمیر یا تعویض برد درب پارکینگ : 100 هزار تومان
 4. تعمیر یا تعویض ریل : 100 هزار تومان
 5. تعمیر یا تعویض اندکپ و یاتاقان : 150 هزار تومان
preloader