0
سبد خرید خالیست.

نظافت مشاعات

۰ تومان

شستشو با استفاده از واتر جت صورت می گیرد و کلیه ادوات نظافتی از قبیل جارو، تی، تی شور و مواد شوینده ی کف توسط شرکت تهیه شده و  هزینه اضافه ای بابت آن گرفته نمی شود.

هزینه در نظر گرفته شده برای حیاط تا متراژ 100 متر و برای پشت بام تا 250 متر می باشد و در صورت بیشتر بودن متراژ به صورت توافقی هزینه در نظر گرفته می شود .

حیاط های زیر 30 متر به صورت رایگان نظافت می شود و نیازی به زدن تیک حیاط نمی باشد.

این سرویس برای ساختمان هایی می باشد که قرارداد سرویس و نگهداری سالیانه با موسسه آس دارند. در صورت نیاز موردی این سرویس را خریداری نفرمایید!

هزینه دیوار شویی طبقات به ازای هر طبقه تا ارتفاع 2.5 متر مبلغ 18000 تومان محاسبه می گردد.

preloader