0
سبد خرید خالیست.

بیمه آسانسور

۰ تومان

بیمه نمودن آسانسور جزو وظایف اولیه مدیر ساختمان می باشد تا به نمایندگی از سایر مالکین آسانسور را بیمه نموده تا در صورت وقوع حادثه در رابطه با پرداخت سهم خسارت مالکین آسوده خاطر باشند زیرا همانطور که می دانیم در صورت بروز حادثه دادگاه و کارشناس حوادث با توجه به شرایط و نوع حادثه ممکن است هر یک از شرکت های تولید کننده قطعات، شرکت طراحی، مونتاژ و نصب آسانسور، شرکتی که قرارداد سرویس و نگهداری را با مالکین امضا نموده و همچنین مصرف کنندگان که همان مالکین ساختمان می باشند را به صورت درصدی مقصر و محکوم به پرداخت غرامت نماید.

preloader