0
سبد خرید خالیست.

نوئل آبی

برای قیمت تماس بگیرید

کاج نوئل آبی

نوئل آبی درختی از خانواده کاج ها با برگ های سوزنی. نوِئل آبی سیستم ریشه ای سطحی دارد، یکپایه است یعنی مخروط نر و ماده بر روی یک درخت است.
بومی مناطق سرد نیمکره شمالی است. بخصوص جنگل های سیبری و منطق سرد آمریکای شمالی. یکی از بزرگترین منابع چوب و الوار در اروپا و جهان است.

سالانه میلیون ها تن چوب از جنگل های مناطق معتدله و سردسیر. برای تهیه چوب و الوار قطع میشود.

آبیاری نوئل آبی:

به آبیاری منظم نیاز دارد.بهتر است در هنگام آبیاری از شستن برگ و تنه آن خودداری شود. ابیاری از پای گیاه انجام گیرد.

نور نوئل آبی:

نوئل آبی به نور کافی نیازمند است.این گیاه تشعشعات شدید نور خورشید در ارتفاعات را می پسندد.به همین جهت در آنجا رنگ آبی خود را حفظ می نماید.

خاک:

بطور کلی در تمامی خاک ها با زهکشی مناسب رشد میکند. ولی خاگ اختصاصی این گیاه خاک جنگلی با ph اسیدی است.

بطور کل گیاهی است که مخصوص رشد در دماهای پایین است.

دما:

شاید در اهواز هم بتوان این گیاه را پرورش داد. ولی زیبایی و صلابت این گیاه در جایی مثل کلاردشت را نخواهد داشت.

هرس:

نوئل آبی هرس خاصی نیاز ندارد.ولی میتوان برای کپه نمودن. و عدم داشتن شاخ و بال زیاد سرشاخه های درخت را هرس کرد.

تغذیه نوئل آبی:

به علت رشد پایین این گیاه بهتر است از کود های کامل استفاده نمود.

تکثیر نوئل آبی:

تگثیر نوِئل آبی عمدتا از طریق بذر صورت میگیرد.

میتوان برای تکثیر برخی گونه های کم رشد و حساس. مثل نوِئل آبی کپه این گیاه را بر روی گونه های با رشد بیشتر و مقاوم تر پیوند نمود.
پیوند نوِئل آبی از نوع پوستی شکمی میباشد.

توضیحات تکمیلی

فصل گلدهی و سرسبزی

, , , ,

آب مورد نیاز

,

سایز گلدان

محل نگهداری

,

نور مورد نیاز

,

preloader